CURS FORMACIÓ PROFESSOR CICLES FORMATIUS

Et proporcionem totes les eines necessàries per garantir l'èxit en el moment d’examinar-te.

84,7% alumnes aprovats

Si vols aconseguir una plaça de Professor/a de Cicles Formatius, la Generalitat ha anunciat que la propera convocatòria serà el desembre de 2022. A Xaloc Oposicions, l’inici dels cursos de preparació de la prova estan previstos de començar al setembre de 2022.

Prepara’t per opositar a professorat de Formació Professional

Curs complet

Administració d'Empreses (501)

NO COBREM MATRÍCULA
910 PER 69 HORES LECTIVES
 • 7 mensualitats de 130€
 • -2,5% DTE pagament trimestral:
  2 quotes de 445€
 • -5% DTE pagament únic:
  2 quotes de 865€
 • Del 12 de setembre 2022 a la setmana del 17 d'abril 2023
 • 69 h de duració
 • Horari: Dimecres 18:00 - 21:00 h
 • Modalitat online
 • Primera classe de prova sense compromís
 • Reserva 40€
 • Reserva no retornable, però es descompta de la primera mensualitat

Què t'oferim?​

El curs complet de preparació d’oposicions a Cicles Formatius en Administració d'Empreses (501) t'ajudarà a preparar totes les parts de l'oposició.

1.
Horaris: Dimecres de 18:00 a 21:00h.
2.

23 sessions de 3 hores. Modalitat 100% online.

3.

Simulacre de la teoria.

4.

Presentació individual de la Unitat Didàctica.

5.
En algunes especialitats hi haurà part pràctica. Aquesta informació sortirà publicada amb la convocatòria el desembre 2022.
6.
Material d’estudi propi de l’acadèmia. 

Objectius dels cursos

El nostre mètode docent busca que l'alumne obtingui el màxim profit de l'estona que està a classe.

oposicions pel cos de mestres
La nostra missió és acompanyar l'opositor al llarg de la seva preparació, aprofitant la nostra àmplia experiència en la formació de candidats als cossos de l’ensenyament públic de Catalunya.

El nostre valor afegit

Donem a l'opositor totes les eines necessàries per a què tingui èxit en el moment d’examinar-se, tutoritzant-lo en totes les parts de l’oposició.

Tots nosaltres hem superat la mateixa oposició a la qual et vols presentar

A Xaloc Oposicions, ens especialitzem en oposicions d'ensenyament per a Catalunya, per tant el material i les classes estan pensats ÚNICA I EXCLUSIVAMENT per a l'oposició convocada aquí.