PREPARACIÓ OPOSICIONS COS DOCENT DE SECUNDÀRIA

Et proporcionem totes les eines necessàries per garantir l'èxit en el moment d’examinar-te.

Si vols aconseguir una plaça de Professor/a de secundària a Catalunya, la Generalitat ha anunciat que la propera convocatòria serà al 2022. A Xaloc, l’inici dels cursos de preparació de la prova estan previstos de començar al Març de 2021.

Prepara les parts de les oposicions del cos docent de secundària per convertir-te en professor

Curs Complet

Inici - setembre de 2021

Cos de Secundaria

NO COBREM MATRÍCULA
135 9 mesos
 • Pagament Mensual
 • Inici 13 de setembre de 2021
 • Primera classe de prova, si no quedes satisfet et tornem els 45€

Horaris dels cursos complets

Anglès

Horari previst
Abril 2021

Biologia i Geologia

Horari previst
Abril 2021

Dibuix

Horari previst
Abril 2021

Economia

Horari previst
Abril 2021

Educació Física

Horari previst
Abril 2021

Matemàtiques

Horari previst
Abril 2021

Geografia i Història

Horari previst
Abril 2021

Física i Química

Horari previst
Abril 2021

Orientació Educativa

Horari previst
Abril 2021

Llengua Castellana

Horari previst
Abril 2021

Llengua Catalana

Horari previst
Abril 2021

Música

Horari previst
Abril 2021

Tecnologia

Horari previst
Abril 2021

Objectius del curs

El nostre mètode docent busca que l'alumne obtingui el màxim profit de l'estona que està a classe.

Què t'oferim?​

És moment de reconduir la teva carrera professional, d'adquirir la visió integral, global i actualitzada que implica formar part del cos docent de Catalunya.

1.
Una sessió setmanal presencial de 104 hores en total.
2.
Dos simulacres (temes + pràctica) a realitzar fora de l’horari de classe després de vacances (Nadal i setmana santa) amb correcció del professor.
3.

Sessió pràctica de presentació de la programació al final de curs.

4.

Explicació en profunditat de la normativa.

5.
Explicació de la convocatòria (Quan es publiqui) previsió desembre.
6.
Material d’estudi.
7.
Accés al nostre campus online.
cursos-oposicions-de-secundaria-bcn
La nostra missió és acompanyar l'opositor al llarg de la seva preparació , aprofitant la nostra amplia experiència en la formació de candidats als cossos de l’ensenyament públic de Catalunya.

El nostre valor afegit

Donem a l'opositor totes les eines necessàries per a què tingui èxit en el moment d’examinar-se, tutoritzant-lo en totes les parts de l’oposició

Dirigit a professionals i graduats

Docents interins i substituts en actiu en centres públics o en escoles privades i concertades que desitgen optar a una plaça docent en el sector públic.

Titulats universitaris en qualsevol carrera que els habiliti per a l’accés  a la docència, sense experiència laboral en el camp educatiu, i que desitgin accedir a una plaça docent en el sector públic.

Prepara la part de les oposicions del cos docent de secundària que necessitis

CURSOS MODULARS

Inici - 1 de març de 2021

Temari

NO COBREM MATRÍCULA
130 mes / 8 pagaments
 • S'inclou el material i no cobrem matrícula
 • Inici 1 de març 2021, finalització 17 de desembre 2021
 • Vacances del 19/06/21 al 12/09/21
 • 70h de classe + 2 simulacres teòrics

Pràctica

NO COBREM MATRÍCULA
95 mes / 4 pagaments
 • S'inclou el material i no cobrem matrícula
 • Inici 17 de gener 2022, finalització 3 de juny 2022
 • 28h de classe + 1 simulacre pràctic al finalitzar el mòdul


Programació

NO COBREM MATRÍCULA
105 mes / 4 pagaments
 • S'inclou el material i no cobrem matrícula
 • Inici 17 de gener 2022, finalització 3 de juny 2022
 • 28h de classe + Correcció de la programació + sessió individual de defensa de la programació

DESCOMPTE DEL 10% REALITZANT ELS 3 MÒDULS


Pagament fraccionat en 11 mensualitats de 130€

DESCOMPTE DEL 5% REALITZANT ELS MÒDULS DE PRÀCTICA I PROGRAMACIÓ

Pagament fraccionat en 5 mensualitats de 150€

Mòdul de temari

En què consta?

 • 70 hores de classe, repartides en sessions setmanals de 3 hores per la preparació de la part teòrica, i 2 simulacres. 
 • Una primera part del mòdul es fa abans de les vacances d’estiu, i la segona part es fa a partir del 13 de setembre, d’aquesta forma pots aprofitar les vacances, per consolidar els conceptes treballats abans de l’estiu.
  Es realitza un simulacre abans de les vacances i un altre en acabar el mòdul.

Mòdul de
pràctica

En què consta?

 • 28 hores de classe, repartides en sessions quinzenals per la preparació de l’exercici pràctic.
 • Per finalitzar el mòdul un simulacre de la part pràctica amb dret a correcció i comentaris del professor.

Mòdul de programació

En què consta?

 • 28 hores repartides en sessions quinzenals.
 • El nostre professor t’anirà guiant i et donarà les eines necessàries, perquè puguis desenvolupar la teva programació. Al llarg del mòdul, t’anirà fent revisions de la teva programació, perquè quan el finalitzis, puguis fer una sessió individual d’una hora, on posaràs en pràctica l’exposició i defensa de la teva programació (exactament igual que a l’oposició).

Horaris dels cursos modulars

Llengua Catalana

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Educació Física

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Dibuix

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Economia

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Biologia i Geologia

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Matemàtiques

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Geografia i Història

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Física i Química

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Llengua Castellana

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Anglès

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Orientació Educativa

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

Tecnologia

Práctica o Programació
Horari previst
Desembre 2020

* Mínim 6 alumnes per obrir un grup modular

Tots nosaltres hem superat la mateixa oposició a la qual et vols presentar

A Xaloc, ens especialitzem en oposicions d'ensenyament per a Catalunya, per tant el material i les classes estan pensats ÚNICA I EXCLUSIVAMENT per a l'oposició convocada aquí.