El nostre mètode docent per preparar oposicions

El mètode docent de Xaloc per preparar les oposicions tradicionals t'ajudarà en totes les fases per preparar-te amb meticulositat el dia de la prova.

Per les oposicions del procés extraordinari d'estabilització, aquest mètode docent es modifica, ja que l'estructura és diferent i s'eliminen proves.

La següent pàgina correspon a la nostra manera de treballar en unes oposicions ordinàries. Enguany, ocasionalment, ens adaptarem a les oposicions curtes previstes.

PREPARA'T PER ACONSEGUIR LA TEVA PLAÇA AMB EL NOSTRE MÈTODE DOCENT PER PREPARAR OPOSICIONS

El nostre mètode docent per preparar oposicions busca que l'alumne obtingui el màxim profit de l'estona que és a classe. És per això que hem dissenyat el següent sistema. És molt important que l'alumne porti estudiats a bon ritme els temes que farem a classe.

El sindicat de cos de mestres i secundària ha fet públiques les places disponibles al llarg del procés extraordinari d’estabilització.

Pel que fa al Concurs de Mèrits, es publiquen 5.683 places per a Mestres i 6.615 per a Secundària.

Pel Concurs d’Oposició o Oposició Curta, es publiquen 5.413 per a Mestres i 9.035 per a Secundària.

El nostre mètode docent per preparar oposicions és sinònim de qualitat. Quan comencis les classes, et facilitarem de franc tots els materials necessaris, creats a Catalunya i absolutament actualitzats a l’oposició en curs. Fer-se’n un bon esquema/resum de tota aquesta normativa és guanyar temps i seguretat!

ABANS D'ANAR A CLASSE
Estudi i realització per escrit del desenvolupament del tema amb ajuda del resum que ha facilitat el professor i el llibre recomanat del temari.
A CLASSE
1) Resolució de dubtes del tema ja estudiat i la seva aplicació didàctica. (Aprox 30-45 min per tema)

2) La resta de la classe es dedicarà a la part pràctica i a la programació.
DESPRÉS DE CLASSE
1) Completar el desenvolupament del tema amb el que s'ha vist a classe. D'aquesta forma, l'alumne ja té el tema desenvolupat per ell i a punt per al seu posterior estudi.

2) Avançar en la part de pràctica i programació en les tasques i terminis definits pel professor.

% DE DEDICACIÓ A CADA PART PER TRIMESTRE

1r TRIMESTRE

Programació
15%
Pràctica
20%
Temari
65%

Objectius

Es dona molta importància al temari i intentem dedicar-hi un 60% del temps. 

2n TRIMESTRE

Programació
25%
Pràctica
25%
Temari
50%

Objectius

Pràcticament s’acaba el temari (2-3 temes setmanals) i es continua amb la pràctica i la programació.

3r TRIMESTRE

Programació
65%
Pràctica
20%
Temari
15%

Objectius

Donem molta importància a la programació i s’acaba el temari i la pràctica.

Tots nosaltres hem superat la mateixa oposició a la qual et vols presentar

A Xaloc, ens especialitzem en oposicions d'ensenyament per a Catalunya, per tant el material i les classes estan pensats ÚNICA I EXCLUSIVAMENT per a l'oposició convocada aquí.