XALOC OPOSICIONS​

Donem a l’opositor totes les eines necessàries per garantir l’èxit en el moment d’examinar-se, tutoritzant-lo al llarg de totes les parts de l’oposició.

Impartim els cursos en modalitat PRESENCIAL i ONLINE

academia de preparacio al cos de mestres i de secundaria de Catalunya ubicada a Barcelona
academia de preparacio de les oposicions a professorat de catalunya

Cursos de preparació d'oposicions PEL COS DE MESTRES I secundària

Xaloc està format per un equip de mestres i professors, tots funcionaris en actiu. La nostra missió és acompanyar l'opositor al llarg de la seva preparació, aprofitant la nostra àmplia experiència en la formació de candidats als cossos de l’ensenyament públic de Catalunya.

El nostre mètode docent busca que l’alumne obtingui el màxim profit del temps que està a classe. És per això que hem dissenyat un programa innovador.

OBJECTIUS DEL CURS

Conèixer el procediment d’accés a la funció pública docent

Requisits d’accés, fases de l’oposició, proves, procediment de selecció, així com les característiques i els requeriments de les diverses proves.

Guiar en l’estudi del temari de l’especialitat

Conèixer els temes i tenir clara la seva aplicació didàctica, així com fixar un pla de treball personalitzat.

Practicar la realització de la prova pràctica

Comprendre’n la finalitat, considerar diversos supòsits , valorar i assajar diverses alternatives de solució.

Rebre un seguiment tutoritzat en l’elaboració de la programació

Una programació didàctica segons els requisits establerts a la convocatòria, tot aportant les eines i recursos per al desenvolupament d’una unitat didàctica.

Preparar l’exposició davant del tribunal

Elaboració d’un guió per a l’exposició, simulació de la presentació i previsió i preparació de possibles respostes a preguntes del tribunal.

En acabar el curs, tindràs...

Tots els temes desenvolupats, un bon conjunt de supòsits pràctics treballats i la programació didàctica feta i a punt per lliurar-la al tribunal.

Funcionaris
Tots hem superat la mateixa oposició a la qual tu et vols presentar.
En actiu
Estem al dia de les noves tendències en ensenyament, que és el que demanen actualment a l'oposició.

INICI DEL CURS

COS DE MESTRES

CURS A MIDA: 8 de febrer 2021

CURS MODULAR: No disponible

CURS COMPLET: 15 de setembre 2020

CURS COMPLET INTENSIU: 8 de febrer 2021 

COS DE SECUNDÀRIA: tenim previstos dos cursos

CURS COMPLET EXPANDIT: Inici abril 2021 i final juny 2021

CURS COMPLET: Inici setember 2021 i final juny 2022  

84,7% d'aprovats d'alumnes de secundària

La Generalitat de Catalunya ha anunciat que a finals de l’any 2020 convocarà 2.117 places al Cos 597 (Cos de Mestres), i les proves es realitzaran l'any 2021.
L'any 2021 convocarà 2264 places al Cos 590 (Cos de Professors de Secundària) i les proves es realitzaran l'any 2022.

Si vols aconseguir una plaça, ara tens una gran oportunitat per la gran quantitat de places convocades.

Tots nosaltres hem superat la mateixa oposició a la qual et vols presentar

A Xaloc, estem especialitzats en oposicions d'ensenyament per a Catalunya. El material i les classes estan dissenyats ÚNICA I EXCLUSIVAMENT per als opositors de Catalunya.