XALOC OPOSICIONS​

Donem a l’opositor totes les eines necessàries per garantir l’èxit en el moment d’examinar-se. Tutoritzant-lo en totes les parts de l’oposició.

xaloc-academia-oposicions-de-secundaria-barcelona
academia-oposicions-secundaria
xaloc-oposicions-academia-de-secundaria

Cursos de preparació d'oposicions de secundària

Xaloc som un equip de mestres i professors, tots funcionaris en actiu. La nostra missió és acompanyar l'opositor al llarg de la seva preparació, aprofitant la nostra àmplia experiència en la formació de candidats als cossos de l’ensenyament públic de Catalunya.

El nostre mètode docent busca que l’alumne obtingui el màxim profit del temps que està a classe. És per això que hem dissenyat un programa innovador.

OBJECTIUS DEL CURS

Conèixer el procediment d’accés a la funció pública docent

Requisits d’accés, fases de l’oposició, proves, procediment de selecció, així com les característiques i els requeriments de les diverses proves

Guiar en l’estudi del temari de l’especialitat

Conèixer els temes i tenir clara la seva aplicació didàctica, així com fixar un pla de treball personalitzat.

Practicar la realització de la prova pràctica

Comprendre’n la finalitat, considerar diversos supòsits , valorar i assajar diverses alternatives de solució.

Rebre un seguiment tutoritzat en l’elaboració de la programació

Molt didàctica segons els requisits establerts a la convocatòria, tot aportant les eines i recursos per al desenvolupament d’una unitat didàctica.

Preparar l’exposició davant del tribunal

Elaboració d’un guió per a l’exposició, simular la presentació, així com preveure i preparar respostes a possibles preguntes del tribunal.

Al acabar el curs, tindràs

Tots els temes desenvolupats, un bon conjunt de supòsits pràctics treballats i la programació didàctica feta i a punt per lliurar-la al tribunal.

Funcionaris
Tots hem superat la mateixa oposició a la que tu et vols presentar.
En actiu
Estem al dia de les noves tendències en ensenyament, que és el que demanen actualment a l'oposició.

INICI DE CURS 16 SETEMBRE

PRIMERA CLASSE DE PROVA GRATUÏTA
 

La Generalitat de Catalunya ha anunciat que a finals de l’any 2019 convocarà 2.946 places al Cos 590 (Cos de Professors d’Ensenyament Secundari), i les proves es realitzaran a l'any 2020. Si vols aconseguir una plaça, ara tens una gran oportunitat per la quantitat de places convocades.

Tots nosaltres hem superat la mateixa oposició a la que tu et vols presentar

A Xaloc, ens especialitzem en oposicions d'ensenyament per a Catalunya, per tant el material i les classes estan pensats ÚNICA I EXCLUSIVAMENT per a l'oposició convocada aquí.