procés extraordinari d'estabilització

Com a excepció, les oposicions de 2022-2023 tenen l'objectiu d'estabilitzar la internitat a l'ensenyament. Pots optar a la teva plaça a través de 2 vies: Concurs de Mèrits i l'Oposició Curta.

OPOSICIÓ 2022-2023:
ESTABILITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA

QUÈ ÉS L'ESTABILITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA?

El procés d’estabilització extrordinària és el que es porta a terme totes les administracions públiques per reduir la internitat. A ensenyament està al voltant del 35%, i l’objectiu és arribar al 8%. 

Les places que sortiran al concurs per estabilització extraordinària seran les que estan ocupades per personal temporal abans de l’1 de gener de 2016

A cobrir aquestes places s’hi podrà presentar tothom (fins i tot encara que no siguin interins), però com l’objectiu és reduir l’interinatge, tindrà molt de pes l’experiència en l’ensenyament públic.

ACCÉS A L'ESTABILITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA

VIES PER ACCEDIR A L'ESTABILITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Aquesta disposició de places extraordinària és de lliure concurrència i es farà
a través de 2 vies: Concurs de mèrits i Concurs d’oposició.

1

Concurs de Mèrits: No hi ha examen de selecció dels aspirants. Depèn exclusivament en els mèrits que presentin.

2

Concurs d’Oposició o Oposició Curta: les proves no són eliminatòries. La primera prova es manté exactament igual, però la segona s’escurça a una sola elaboració i exposició d’unitat didàctica. 

A la fase concurs, els mèrits presenten un percentatge més elevat de la nota final (60% la prova i 40% mèrits).

QUÈ CANVIA RESPECTE A LES OPOSICIONS convencionals?

Es produeixen canvis en l’estructura de les oposicions. Algunes de les novetats que destaquen són:

1

Primerament es realitza un Concurs de Mèrits, on el 100% de la nota es calcula segons els mèrits al·legats. No hi ha cap tipus de prova pràctica o teòrica addicional.

2

Al Concurs d’Oposició o Oposició Curta, a la Fase d’Oposició les proves no són eliminatòries, i a la Fase Concurs els mèrits representen un percentatge més elevat de la nota final.

3

En concret, a la Fase d’Oposició de l’Oposició Curta, la primera prova és manté exactament igual, però la segona s’escurça a una sola exposició d’unitat didàctica.

PREVISIÓ DE PLACES

Segons el que han informat els sindicats a la mesa de negociació, hi haurà les següents places per a docents:

1

Concurs de Mèrits: Total de 12.298 places, de les quals 5.683 seran per a Mestres, i 6.615 seran per a Secundària.

2

Concurs d’Oposició Extraordinària: Total de 14.448 places, de les quals 5.413 seran per a Mestres, i 9.035 per a Secundària.

Maig - Jun 2022

Convocatòria de places pel Concurs de Mèrits

Des 2022

Convocatòria de places
per l’Oposició Extraordinària

Feb - Març 2023

Resolució
del Concurs de Mèrits

Juny 2023

Realització de l’oposició extraordinària

*Calendari i dates provisionals.

FUTURES OPOSICIONS 2024

FUTURES CONVOCATÒRIES

En aquestes oposicions, les places ofertades seran per omplir vacants, jubilacions i noves places, i no per estabilitzar interins. La Generalitat s’ha compromès a publicar convocatòries de manera regular, cada 1 o 2 anys. 

Després de les oposcions extraordinàries per a l’estabilització dels interins, es preveu que es reprendrà l’estructura de les oposicions passades.