MATERIAL PER OPOSICIONS

Els nostres professors han desenvolupat el material per oposicions amb temari de 6 de les especialitats de l'oposició. Pots descarregar-te un tema de mostra de cada especialitat.

materials del curs

T’oferim material per oposicions de qualitat, elaborat per experts i actualitzat als requeriments de l’examen d’oposició a Catalunya per a que estiguis degudament preparat i qualificat quan et presentis.

temari

Què hi trobaràs

Tots els temes de l’especialitat degudament redactats amb una extensió no superior a les 15 o 20 pàgines.

El preu depèn de l’especialitat i l’extensió. 

Contingut:

 • Índex (que respon al títol del temari oficial)
 • Desenvolupament
 • Conclusió
 • Bibliografia i Webgrafia
 • Un petit esquema per facilitar-ne l’estudi 
 • Glossari d’aquelles paraules clau que hi han d’aparèixer sí o sí.
 

supòsits pràctics

Què hi trobaràs

Un recull de 10 supòsits plantejats (sense solució) per treballar amb ells a classe.

Entre els 10 supòsits podràs trobar tots els temes fonamentals de l’especialitat que us poden aparèixer a l’examen de les oposicions.

 • Constituiran material de classe i, per tant, no es venen per separat.
 • Sense càrrec, inclòs en el preu del curs.

guia DE PROGRAMACIÓ

Què hi trobaràs

Una breu però concisa guia per elaborar la programació i no deixar-te res.

 • Constituirà material de classe i, per tant, no es ven per separat.
 • Sense càrrec, inclòs en el preu del curs.

guia D'unitat didàctica

Què hi trobaràs

Una guia pràctica amb graelles adjuntes per redactar les vostres unitats didàctiques amb la seguretat que no hi manca res.

 • Constituirà material de classe i, per tant, no es ven per separat.
 • Sense càrrec, inclòs en el preu del curs.

especialitATs

Tenim materials per oposicions adequats a totes les especialitats a les que pots optar al cos de mestres.

educació infantil

*El preu inclou tots els temes de l’especialitat degudament redactats. No inclou supòsits pràctics, guia de programació ni guia d’unitat didàctica. 

educació primària

*El preu inclou tots els temes de l’especialitat degudament redactats. No inclou supòsits pràctics, guia de programació ni guia d’unitat didàctica. 


anglès

*El preu inclou tots els temes de l’especialitat degudament redactats. No inclou supòsits pràctics, guia de programació ni guia d’unitat didàctica. 

pedagogia terapèutica

*El preu inclou tots els temes de l’especialitat degudament redactats. No inclou supòsits pràctics, guia de programació ni guia d’unitat didàctica. 

audició i llenguatge

*El preu inclou tots els temes de l’especialitat degudament redactats. No inclou supòsits pràctics, guia de programació ni guia d’unitat didàctica. 

educació
física

*El preu inclou tots els temes de l’especialitat degudament redactats. No inclou supòsits pràctics, guia de programació ni guia d’unitat didàctica. 

Material per oposicions
La nostra missió és acompanyar l'opositor, al llarg de la seva preparació oferint materials especialitzats i pensats únicament per a les oposicions a Catalunya.

El nostre valor afegit

Donem a l'opositor totes les eines i el material per oposicions de qualitat i necessari per a que aprovi de manera exitosa el dia de la convocatòria.

Tots nosaltres hem superat la mateixa oposició a la qual et vols presentar.

A Xaloc, ens especialitzem en oposicions d'ensenyament per a Catalunya, per tant el material i les classes estan pensats ÚNICA I EXCLUSIVAMENT per a l'oposició convocada aquí.